Prijava

Primajte informacije od UM TK

* obavezan unos

Pretraživanje

Na PMF-u u Tuzli održano predavanje akademika prof. dr. Mustafe Kulenovića E-mail
Autor Mirnes Smajilović   
Petak, 01 Kolovoz 2014 22:00
Podijeli

Danas je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli u organizaciji Odsjeka matematika i Udruženja matematičara TK, održano predavanje prof. dr. Mustafe Kulenovića (University of Rhode Island, USA), na temu: "Teoremi fiksne tačke i globalna atraktivnost u parcijalno uređenim metričkim prostorima".

Prof. dr. Mustafa Kulenović je prepoznatljivo i priznato matematičko ime širom svijeta. Do danas je objavio 134 naučna rada u najprestižnijim časopisima. Urednik je u mnogim naučnim časopisima koji su visoko rangirani.

Profesor Kulenović ima višegodišnje predavačko iskustvo koje je stekao na mnogim univerzitetima širom svijeta. Naučni rad i istraživački interesi prof. dr. Mustafe Kulenovića su usmjereni prema globalnoj dinamici diferentnih jednadžbi i diskretnih dinamičkih sistema. Naučni rezultati profesora Kulenovića su u samom vrhu po citiranosti.

Popularni Softver Dynamica (paket pisan za Wolfram Mathematica) koji je razvio sa Orlandom Merinom, je najviše korišteni softver u simulacijama Diskretnih dinamičkih sistema.

U 2008. godini, na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli izabran je u naučno-nastavno zvanje redovnog profesora.

Na Izbornoj skupštini Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH), održanoj 18. decembra 2012. godine, prof. dr. Mustafa Kulenović je izabran za domaćeg člana van radnog sastava ANUBiH.

Akademik prof. dr. Mustafa Kulenović je dao ogroman doprinos u podizanju nastavnog i naučnog kadra u Bosni i Hercegovini, te veliki doprinos u razvoju matematike i njene edukacije, što potvrđuje njegov patriotizam prema svojoj državi Bosni i Hercegovini.

Web stranicu prof. dr. Mustafe Kulenovića možete posjetiti na linku: http://www.math.uri.edu/~kulenm/.

comments