Prijava

Primajte informacije od UM TK

* obavezan unos

Pretraživanje


Bihać, juni 2010.
Seminar za nastavnike i profesore matematike, Bihać, 11-12.06.2010. godine

DokumentiDodato

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

 

Nalaženje ekstremuma (maksimuma ili minimuma) zadate funkcije u zadacima kako teorijskog tako i praktičnog karaktera spada, svakako, u grupu veoma značajnih zadataka matematike i njenih primjena. Naime, metematički modeli raznih pojava i procesa u prirodi su funkcije jedne ili više promjenljivih, a za rješavanje izvjesnog broja zadataka povezanih s tim pojavama i procesima potrebno je naći maksimum ili minimum tih funkcija. Metode nalaženja ekstremuma zavise od osobina posmatrane funkcije, od oblasti u kojoj se traže ekstremumi i, naravno, od matematičkog aparata koji se koristi.

Ilustracije radi navedimo sljedeće zadatke.

Zadatak 1. Kap vode na dobro zagrijanoj podlozi teži da poprimi oblik lopte. Zašto?

Autor: Dr. sc. Arif Zolić