Prijava

Primajte informacije od UM TK

* obavezan unos

Pretraživanje


Fojnica, januar 2015.
Seminar za nastavnike i profesore matematike, Fojnica, 22-23.01.2015. godine

DokumentiDodato

Uredi po : Imenu | Datumu | Popularnosti [ rastuće ]

Osnovni principi i metode prebrojavanja

Autor: Dr. sc. Hasan Jamak

file icon Diracov problemvrelo!Tooltip 23.01.2015 Pregleda: 1429

Tri ribara su lovila ribu jedne tamne noći. Nakon ššto su se umorili oni su legli i zaspali, ne podijelivšši ulov.

U zoru se jedan od njih probudio i, ne želeći da budi drugove, podijelio je ribe na tri jednaka dijela i, uzevšši svoj dio, otiššao je kući. Prilikom dijeljenja riba uočio je da mu je jedna riba suvišna te ju je bacio u more.

Nakon toga probudio se drugi ribar. Ne znajući da je prvi ribar otiššao zajedno sa svojim dijelom, on je tako†đer podijelio ribe na tri dijela, pri čemu je jednu trećinu odabrao za sebe i otiššao. Pri tome je i njemu pri dijeljenju jedna riba bila suvišna te ju je bacio u more.

Konačno se probudio i treći ribar. Ne znajući ššta su uradila druga dva ribara i on je postupio na isti način: podijelio je ribe na tri dijela, uzeo sebi jednu trećinu i pri tome takođ†er bacio jednu ribu u more koja mu je pri podjeli bila suviššna.

Postavlja se pitanje: koliko je ukupno riba bilo ulovljeno?

Autor: Dr. sc. Mehmed Nurkanović

Kako motivirati učenike da bi postigli što bolje rezultate u nastavi matematike?
Odgovoriti na ovo pitanje nije jednostavno. I nakon višesatnih rasprava do željenih odgovora bi teško došli.

Motivacija je proces u živom biću koji to živo biće pokreće prema određenom cilju.
Motiv je svaka pobuda koja usmjerava to ponašanje ka određenom  cilju,odražava to ponašanje i određuje mu intenzitet…

Govorit ćemo o vezama motivacije i poučavanja, s posebnim naglaskom na utjecaj učitelja (nastavnika) na motivaciju učenika…

Autor: Romela Šunjić, prof. matematike

Geogebra fajlovi iz trigonometrije koje možete samostalno uređivati i testirati.

Autor: Ma. Dina Kamber

Mi smo daleko od jedne cjelovite slike arapske znanosti jer postoje značajne praznine zbog toga što su mnoga djela izgubljena i mnogobrojna druga poznata djela nisu istražena.

Arapski radovi u oblasti egzaktnih znanosti, koji su započeli sa Al-Fazari-jevim prijevodom Siddhant-a, dostigli su svoj prvi uspon u dijelima Muhameda ibn Muse al-Horezmija (780.-850.) i može se reći da povijest matematike arapskog medievalnog perioda počinje sa njim. U njegovim rukopisima grčka i indijska matematička tradicija postaju jedinstvene.

Retoričko izražavanje u matematici i neupotreba negativnih brojeva će biti karakteristika čitavog budućeg perioda arapske matematike.

Time u islamskom svijetu, tradicije indijske i grčke znanosti/matematike se susreću i započinje jedinstvo unutar strukture u kojoj algebra, aritmetika i geometrija su bile u posjedovanju kontemplativnog, spiritualnog i intelektualnog aspekta, isto kao taj praktični i čisti racionalni aspekt, koji je bio jedini dio medievalne matematike, nerazdvojiv i razvijen za kasniju zapadnu znanost, poznatu pod istim imenom.

U 12. stoljeću  latinska Europa je prebrodila jezičku barijeru prema arapskom jeziku i time počinje stoljeće prijevoda u Europi.

Autor: Dr. sc. Dževad Zečić

file icon O Pitagorinom teoremuvrelo!Tooltip 23.01.2015 Pregleda: 1653

Pitagora (580 - 500. god. pr.n.e.) je bio grčki matematičar i filozof. Pretpostavlja se da je bio prvi koji je navedeni teorem dokazao u općem slučaju.

Ipak postoji "sumnja" da je Pitagora, koji je mnogo putovao, iskoristio "Indijski dokaz" i bio samo prenositelj istočnjačkog znanja u Grčku.

Autor: Dr. sc. Bernadin Ibrahimpašić

Imati matematičke kompetencije znači imati znanje, razumijevanje, sposobnosti djelovanja i korištenja matematike te imati utemeljena uvjerenja o njoj u različitim situacijama i kontekstima gdje matematika igra ili može igrati ulogu.

Glavni cilj nastave matematike trebao bi biti razvijanje sposobnosti razmišljanja, matematičko i kibernetičko modeliranje, primjena znanja i razvoj kreativnosti, kako u radu, kako i u životu, a  ne samo usvajanje opsežnog znanja koje se stječe memoriranjem.

Autor: Dr. sc. Hariz Agić